ข้อมูล บริษัท

YNT บริษัท ปิโตรเคมีเครื่องจักรอุปกรณ์ จำกัด

เป็น บริษัท ย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดที่จัดตั้งขึ้นโดยอู่ Aochi กรองอุปกรณ์ จำกัด ในเดือนเมษายน 2007 ในอู่ซี, จีน, เป็นหนึ่งในผู้นำในประเทศ ...

เพิ่มเติม